Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
DRODZY PRZYJACIELE MISJI

DRODZY PRZYJACIELE MISJI

Czas poprzedzający wydarzenia Wielkiej Nocy jest okazją, aby przygotować się do pełnego wiary przeżycia Paschalnego Misterium Chrystusa. Jest to dla nas czas szczególnej łaski i duchowego umocnienia, które zaowocuje radością Wielkanocnego Poranka. Tegoroczne święta będziemy przeżywać w szczególnej atmosferze bliskiej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka. Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy pragnę złożyć płynące z serca życzenia: aby Zmartwychwstały Pan błogosławił Wam i Waszym bliskim, aby Wasza wiara w Jego obecność i działanie ciągle rosła i przynosiła owoce. Niech nowina o Zmartwychwstaniu stanie się źródłem radości, abyśmy z gorliwością świadczyli o niej na co dzień!

Radosną nowinę o Zmartwychwstaniu niosą światu Pallotyni pracujący na misjach, w krajach, gdzie większość ludzi wciąż jeszcze pozbawionych jest nadziei na życie sakramentalne. W imieniu pallotyńskich misjonarzy pragnę przekazać Wam, Drodzy Współpracownicy, wyrazy wdzięczności za duchową i materialną pomoc, której na co dzień od Was doświadczają. Świadomość, że w ojczyźnie są ludzie, którzy darzą ich wielkim zaufaniem, jest umocnieniem i zachętą
do dalszej gorliwej pracy na misjach. Dzięki Wam, dla ludzi wśród których pracują, ich obecność jest znakiem nadziei i wiary w Zmartwychwstanie.

Uwagę opinii publicznej zajmują obecnie doniesienia z krajów Afryki Północnej. Od ponad trzech miesięcy z niepokojem śledzimy rozwój wydarzeń na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które po wyborach prezydenckich znalazło się na krawędzi wojny domowej. Nasilają się walki między zwolennikami
dotychczasowego prezydenta, a grupami wiernymi zwycięzcy listopadowych wyborów parlamentarnych. Mimo negocjacji sytuacja się pogarsza, szczególnie w stolicy kraju Abidżanie, gdzie od kilku tygodni trwają krwawe zamieszki. Tysiące ludzi zmuszonych było opuścić swoje domy i udać
się do obozów dla uchodźców. Wielu z nich znalazło schronienie przy placówkach misyjnych i wokół parafii katolickich, pozostając jednak bez podstawowych środków do życia. Pallotyni pracujący na Wybrzeżu Kości Słoniowej otrzymali od polskiej placówki dyplomatycznej polecenie opuszczenia kraju z powodu groźby wojny domowej. Misjonarze jednak wstrzymują swój wyjazd, licząc na pokojowe rozwiązanie konfliktowej sytuacji.

Drodzy Przyjaciele Misji!
Okażmy swoją solidarność z tymi, którzy cierpią, zmuszani są do opuszczenia swoich domów, których życie codzienne naznaczone jest napięciem i przemocą. Zjednoczmy się w modlitwie z naszymi misjonarzami z Wybrzeża Kości Słoniowej, by jak najszybciej została tam opanowana trudna sytuacja polityczna i społeczna. Prośmy Boga o pokój dla całego świata, a zwłaszcza dla krajów afrykańskich, tak bliskich sercu Sługi Bożego Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za misjonarki i misjonarzy podczas trzydniowych rekolekcji misyjnych na Jasnej Górze, połączonych z nocnym czuwaniem w kaplicy cudownego obrazu. Zachęcam Was do przysyłania intencji modlitewnych, które będziemy powierzać Bogu
przez cały maj, podczas tradycyjnych Mszy św. zbiorowych. Wdzięczny za Wasze zaangażowanie, pragnę podziękować z serca wszystkim oddanym nam Przyjaciołom i Dobrodziejom,
bez których pomocy modlitewnej i materialnej nie bylibyśmy w stanie skutecznie ewangelizować powierzonych nam narodów. Swoją wdzięczność wyrażam w codziennej modlitwie za Was i za Wasze Rodziny.

Z kapłańskim błogosławieństwem
Ks. Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

? MSZE ŚW. MAJOWE: przez cały maj w kościołach pallotyńskich będziemy odprawiać codziennie 18 Mszy św. w podanych przez Was intencjach wypisanych na załączonych kartkach. Przesłane z tej okazji ofiary zostaną prze?znaczone na pomoc misjom na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
? MSZE ŚW. INDYWIDUALNE, TERMINOWE: prosimy zamawiać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
? 1% DLA MISJI I KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE: przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na cele działalności Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej.