Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wam wszystkim, którzy od wielu lat współpracujecie z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym i Ewangelizacji Wschodu, jak i również tym, którzy od niedawna dołączyli do naszego grona, wyrażam wielką wdzięczność za zaangażowanie w rozwój misji pallotyńskich prowadzonych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i krajach Europy Wschodniej. Nasza posługa misyjna nie byłaby możliwa bez daru Bożej łaski i Waszej ewangelicznej postawy ofiarnej miłości wobec Boga i człowieka. Doznajemy codziennie Waszej troski o to, by Dobra Nowina Jezusa Chrystusa mogła być nieustannie głoszona przez misjonarzy. Dzięki Waszej modlitwie i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi Misje Pallotyńskie coraz pełniej doświadczają Bożego błogosławieństwa i dynamicznego rozwoju. Każda ofiara Waszego cierpienia oraz świadectwo chrześcijańskiego życia wydaje dobre owoce. Każdy Wasz wielkoduszny gest ? ofiara uczyniona z pensji, rent czy często skromnych emerytur ? to bardzo konkretna pomoc finansowa przyczyniająca się do zrealizowania wielu istotnych projektów misyjnych. Dzięki Wam, Kochani Dobrodzieje, m.in. wyremontowaliśmy salę zabaw dla dzieci w Casa Hogar w Bello; wysłaliśmy 40-tonowy kontener z wyposażeniem domu rekolekcyjnego w Rwandzie; wybudowaliśmy kaplicę w Żytomierzu; ogrodziliśmy nowy plac pod budowę domu formacyjnego na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Te i wiele innych projektów, zrealizowanych dzięki Waszemu wsparciu, mogą dzisiaj cieszyć Pana Boga oraz licznych misjonarzy i ludność, wśród której dane jest im pracować.

 

Zachęcam Was, Drodzy Dobrodzieje, do kontynuacji konkretnego, duchowego i materialnego wsparcia dzieła misyjnego Kościoła. Niech nas wszystkich mobilizuje hasło duszpasterskie dla Kościoła w Polsce na rok 2013/2014: Wierzę w Syna Bożego. Celem tegorocznego programu jest podjęcie działań ewangelizacyjnych zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu świętego. Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary w Niego ludzi, którzy pozbawieni są poznania Chrystusa i nie doświadczają w sakramentach Kościoła Jego miłości. Każdy chrześcijanin jest wezwany do głoszenia Ewangelii innym ? czy to przez głoszenie Słowa Bożego, dzielenie się wiarą czy też poprzez konkretne czyny.

Wszystkich, którzy pragną wyznawać swoją wiarę poprzez wspieranie działalności misjonarzy, serdecznie zachęcam do takiego zaangażowania. Zdaję sobie sprawę z postępującego zubożenia naszego społeczeństwa, ale zapewniam Was, że nasze ubóstwo jest nieporównywalne z biedą, którą widziałem w chatach naszych parafian w Afryce. Proszę, otwórzcie Wasze serca na ogromne rzesze ubogich żyjących w prawdziwej nędzy! Zawsze możecie ofiarować im swoją modlitwę, dar cierpienia w każdym wymiarze lub konkretne zaangażowanie np. w: Adopcję Serca, pomoc duchową i materialną wobec misjonarza czy kleryka z kraju misyjnego jak również zamawiając Msze święte w naszym Sekretariacie. Ofiary materialne przysłane przy tej okazji pomogą misjonarzom ewangelizować i udzielać pomocy tym, którzy wciąż cierpią z powodu nędzy, chorób, głodu, konfliktów zbrojnych czy analfabetyzmu.

Drodzy Przyjaciele Misji!

W imieniu własnym oraz pallotyńskich misjonarzy serdecznie dziękuję Wam za dotychczasową współpracę i gorąco proszę o jej kontynuację. Moją wdzięczność Bogu za Wasze zaangażowanie wyrażam w codziennej Eucharystii, którą sprawuję w Waszych intencjach. Niech Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego towarzyszą nam wszystkim w podejmowaniu odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła i losy Ewangelii we współczesnym świecie.

Wielką radością będzie dla nas spotkać się z Wami na czuwaniu misyjnym, gdzie wspólnie rozważając Słowo Boże, wpatrzeni w oblicze naszej Matki, wypraszać będziemy potrzebne łaski dla wszystkich, którzy trudzą się, aby Dobra Nowina dotarła ,,aż po krańce ziemi?. Zachęcamy bardzo do uczestnictwa we wspólnych rekolekcjach, które odbędą się na Jasnej Górze i w Laskowicach Pomorskich. Dokładne terminy znajdziecie w dalszej części Informatora.

Ogarniam Was wszystkich, Drodzy Przyjaciele Misji, swoją serdeczną modlitwą i z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim na cały Nowy Rok 2014.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Kościoła na Wschodzie

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA

INTENCJI MSZY ŚW. W DNIU 22 STYCZNIA

22 stycznia obchodzimy Uroczystość św. Wincentego Pallottiego, Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W tym dniu, w kościołach pallotyńskich w Polsce, odprawimy 30 Mszy św., podczas których szczególnie będziemy polecać Bogu Was oraz Wasze intencje, które prześlecie do naszego Sekretariatu.