Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NASZE PROPOZYCJE NA 2014 R.

NASZE PROPOZYCJE NA 2014 R.

 • MSZE ŚWIĘTE ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ SŁOWA Z KIBEHO ODPRAWIANE W MIEJSCU OBJAWIEŃ

Zachęcamy do zamawiania Mszy świętych, podczas których będziemy polecać Wasze intencje wstawiennictwu Matki Bożej Słowa z Kibeho. Msze święte zbiorowe będą odprawiane w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho, wybudowanym na prośbę Matki Bożej na pamiątkę Jej objawień w Rwandzie.

Złożone przy tej okazji ofiary będą wyrazem naszej odpowiedzialności za Kościół misyjny. Pomożemy wtedy nie tylko tym, za których zamówimy Mszę świętą, ale również ludności w krajach misyjnych. Intencje Mszy św. za wstawiennictwem Matki Bożej Słowa prosimy kierować na adres sekretariatu.

Maryja, jako najlepsza Matka, nieustannie troszczy się o nas i oręduje za nami u Boga. Konkretnym przejawem i wyrazem macierzyńskiej troski Maryi o Kościół są Jej liczne objawienia, które następowały na przestrzeni wieków w różnych miejscach na świecie. W latach 1981?1989 Maryja objawiła się po raz pierwszy na kontynencie afrykańskim, w rwandyjskiej miejscowości Kibeho, jako ?Matka Słowa?. Objawienia te zostały uznane przez Kościół katolicki w 2001 r.

Przesłanie z Kibeho skierowane jest do ludzi na całym świecie, do każdego z nas. Podczas jednego z objawień Maryja powiedziała: Jeśli teraz zwracam się do parafii Kibeho... myślę o całym świecie i zwracam się do niego.

W ciągu kolejnych objawień Maryja ukazała liczne wizje ?złego stanu świata? i wezwała wszystkich do przemiany życia, do modlitwy, pokuty i nawrócenia: Okażcie skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze czas. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów krzyżują Syna Bożego ? mówiła Matka Boża w 1983 r.

Maryja objawiła się w Kibeho jako najlepsza Matka, która pragnie nam pomóc w nawróceniu i uświęceniu. Nasze problemy możemy przedstawić Matce Bożej Słowa. Szczególny dialog z Maryją możemy nawiązać we Mszy św. mając nadzieję na Jej wstawiennictwo u Syna. Jako Matka Chrystusa, posiada szczególne przywileje. Nieustannie modli się do swojego Syna, wypraszając nam otwarcie serc na liczne łaski, którymi chce nas obdarzać Bóg podczas każdej Mszy św. Od nas tylko zależy, czy potrafimy przyjąć ten wielki skarb Eucharystii. Kierujmy do Boga modlitwy, mając pewność, że za wstawiennictwem Jego Matki zostaną wysłuchane.

 • FORMY POMOCY MISJOM

Starajcie się zrobić wszystko co możecie,

przy pomocy modlitwy i czynu,

by cały świat mógł poznać i pokochać Jezusa

Św. Wincenty Pallotti

Słowa św. Wincentego Pallottiego, mobilizują nas do zaangażowania się w szerzenie idei misyjnej, wynikającej z nakazu Chrystusa. Zadaniem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu jest troska o misje, misjonarzy i kapłanów posługujących w krajach Europy Wschodniej oraz zachęcanie osób świeckich do wspierania dzieła misyjnego i Kościoła na Wschodzie. Każdy może modlitwą, działaniem i ofiarą, wesprzeć działalność misyjną i reewangelizacyjną pallotynów.

 • Pomoc Duchowa

Najważniejszą formą duchowej pomocy jest współpraca duchowa, czyli modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Naszą modlitwą i ofiarami możemy uprosić dużo łask dla tych, którzy głoszą Chrystusa w różnych zakątkach świata. Patronka misji, św. Teresa z Lisieux, chociaż nigdy nie wyjechała na misje, była misjonarką. Modliła się za misje i misjonarzy, a swoje cierpienia ofiarowała w ich intencji. Nawet najkrótsza, nasza codzienna modlitwa niezależnie od formy, jest dla misjonarzy wielkim darem.

Okazją do wspierania misji i Kościoła na Wschodzie mogą stać sie przeżyte w duchu Ewangelii trudności i cierpienia, jakich codziennie doświadczamy. W tę formę pomocy mogą włączyć się osoby dotknięte różnego rodzaju cierpieniem. Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności.

 • Pomoc materialna

Ofiary na cele misyjne i reewangelizacyjne

Pallotyni prowadzą działalność misyjną w Rwandzie, Republice Demokratycznej Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i na Antylach. Pracują również w krajach postkomunistycznych: w Czechach, na Ukrainie i Słowacji. Ich działalność może rozwijać się dzięki ofiarnej współpracy osób oddanych misjom. Zachęcamy więc do składania regularnych lub jednorazowych ofiar na cele misyjne i reewangelizacyjne.

 • PATRONAT MISYJNY

Polega na objęciu opieką misjonarza poprzez ofiarowanie za niego, w miarę swoich możliwości: Mszy św., modlitwy, różańca lub innych darów duchowych.

Osoba, która włączy się w dzieło Patronatu Misyjnego, deklaruje również dowolną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie prac podejmowanych przez misjonarza. Nawet najmniejsza, systematyczna ofiara, stanowi znaczną pomoc w pracy misyjnej szczególnie, jeśli misjonarz będzie miał liczną grupę patronów. Wszyscy, którzy podejmą Patronat Misyjny otrzymują zdjęcie misjonarza. Mogą też pisać listy, by wspomóc go w trudnych chwilach (nie zawsze jednak oczekując odpowiedzi). Patron może włączyć również w pozyskiwanie nowych osób pomagających kolejnym misjonarzom.

 • PATRONAT KLERYCKI

Jest jedną z form pomocy kandydatom do kapłaństwa z krajów misyjnych. Pallotyńscy alumni często pochodzą z rodzin ubogich i wielodzietnych, które z powodu braku środków materialnych, nie są w stanie pokryć kosztów formacji seminaryjnej. Patronat Klerycki polega na modlitwie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz na dobrowolnej ofierze materialnej, przeznaczonej na kształcenie kleryków, przez co najmniej jeden rok.

 • ADOPCJA SERCA

To życzliwe przyjęcie dziecka z kraju misyjnego do polskiej rodziny pomimo, że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. Celem akcji jest pomoc dziecku w jak najszybszym usamodzielnieniu się, czyli w wykształceniu i zdobyciu zawodu. Rodzina adopcyjna wpłaca na konto Sekretariatu Misyjnego równowartość 15 EUR miesięcznie oraz 1 EUR na koszty administracyjne. Pieniądze przekazywane są na konta pallotyńskich placówek misyjnych z przeznaczeniem dla konkretnego dziecka. Kwota ta wystarcza na skromne utrzymanie i wykształcenie dziecka w zakresie szkoły podstawowej, średniej czy też nauki zawodu. Do Adopcji Serca mogą włączyć się wszyscy: osoby samotne, małżeństwa, rodziny, klasy szkolne oraz grupy kilku osób składające się na utrzymanie jednego dziecka.

 • POMOST?Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie

Wspierany przez wiele osób dobrej woli, POMOST służy wiernym na Wschodzie. Pomoc ta obejmuje: formację nowych powołań kapłańskich i zakonnych, odrestaurowanie starych świątyń lub budowę nowych, wyposażenie miejsc kultu i ośrodków duszpasterskich, wsparcie materialne miejscowej ludności, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz finansowanie posiłków dla najuboższych. W ramach działalności POMOSTU głoszone są rekolekcje i kazania na temat Kościoła na Wschodzie. Wciąż poszuki­wani są nowi współpracownicy, którzy zechcieliby ofiarami duchowymi i materialnymi wesprzeć dzieło reewangelizacji.

 • ŚRODKI TRANSPORTU NA MISJACH

Praca misjonarza często wiąże się z pokonywaniem dużych odległości. W skład misyjnych parafii często wchodzi kilkadziesiąt wiosek położonych na rozległym terenie. Środki transportu takie jak samochody, motocykle czy łodzie są konkretnym narzędziem potrzebnym w realizowaniu codziennej, kapłańskiej posługi. Pomagają dotrzeć z Ewangelią czy z pomocą socjalną do dużej ilości punktów misyjnych oddalonych od cywilizacji, często w trudnych warunkach klimatycznych.

 • PRENUMERATA KWARTALNIKA ?POSYŁAM WAS?

Prenumerując to czasopismo staniecie się współpracownikami dzieła misyjnego prowadzonego przez pallotynów, w różnych krajach. Otrzymacie interesujące informacje o pracy misjonarzy, problemach Kościoła misyjnego i odradzającego się Kościoła na Wschodzie. Roczne, dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznaczane są na cele misyjne.

 • DAR MSZY ŚWIĘTEJ Intencje mszalne dla misjonarzy

Jednym z najpiękniejszych darów, jaki możemy ofiarować naszym bliskim jest zamówienie w ich intencji Mszy świętej.

W Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym i Ewangelizacji Wschodu istnieje możliwość zamówienia: Gregorianek, Mszy św. jednorazowych i Mszy św. zbiorowych. Intencje Mszalne nadesłane do sekretariatu są przekazywane naszym misjonarzom. Ofiary składane z tej okazji przez naszych Współpracowników przeznacza się na utrzymanie i rozwój misji pallotyńskich. Misjonarze są wdzięczni za każdą intencję, ponieważ często stypendia mszalne to ich jedyne źródło utrzymania.

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE

Msze św. gregoriańskie ? to 30 Mszy św. odprawionych przez kolejne 30 dni w intencji jednej osoby zmarłej. Zamówione w naszym sekretariacie Msze św. gregoriańskie mogą być odprawiane najwcześniej za trzy miesiące od przyjęcia zgłoszenia. Ponieważ nie możemy odprawić wszystkich Mszy św. gregoriańskich sami, dlatego przekazujemy je misjonarzom. Prosimy, aby ofiara składana przy zamawianiu Mszy św. gregoriańskich nie była niższa niż 900 zł za jedną osobę zmarłą.

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE

Zamówienie Mszy św. terminowej, w podanej przez Was intencji, należy uczynić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Msze św. terminowe odprawiane są przez kapłanów pracujących w naszym sekretariacie, jak również przekazywane są misjonarzom. W związku z tym nie jesteśmy w stanie określić godziny odprawienia Mszy św. Wysokość ofiary prosimy dostosować do zwyczaju panującego w parafii.

MSZE ŚW. WIECZYSTE, CZYLI DZIEŁO POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH I ZAKONNYCH

Już w XVIII w. pojawiła się w Kościele idea Związku Mszalnego. W 1915 r. pallotyni założyli ligę o nazwie Związek Mszalny lub Dzieło Powołań Kapłańskich i Zakonnych. Uzyskała ona błogosławieństwo papieża Piusa XII.

Codziennie Księża Pallotyni odprawiają 3 Msze św. za osoby wpisane do Księgi Wieczystych Mszy Świętych. Osoby te mają także udział w modlitwach i dobrach duchowych Wspólnoty Pallotyńskiej. Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach św. można wpisać każdego, podając jego imię:

? całą rodzinę, wpisując każdą osobę oddzielnie,

? dzieci, aby uprosić im łaskę dobrego, chrześcijańskiego wychowania,

? osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić im łaskę powrotu do Ojca,

? chorych, aby uprosić im łaskę powrotu do zdrowia i cierpliwości w chorobie, aby swoje cierpienie ofiarowali w intencji misji,

? zmarłych, aby przyśpieszyć im zjednoczenie z Bogiem,

? można zamówić Msze św. Wieczyste również za siebie.

Misyjne Msze św. Wieczyste stanowią najlepszy prezent duchowy z okazji urodzin, imienin, chrztu św., pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu, jubileuszu itp. Osoba, za którą odprawiane są Msze św. Wieczyste, przy wpisie otrzymuje pamiątkowy obrazek.

Dzieło Powołań Kapłańskich i Zakonnych umożliwia wiernym korzystanie z darów Mszy św. oraz pomoc w kształceniu i wychowaniu kapłanów i misjonarzy pallotyńskich. Dobrowolne ofiary z tej okazji przekazywane za każdą osobę jednorazowo lub wielokrotnie przeznaczone są na kształcenie przyszłych pallotynów ? misjonarzy.

MSZE ŚW. W DNIU 22 STYCZNIA

Są to Msze św. zbiorowe odprawiane każdego roku 22 stycznia w uroczystość patronalną naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego. W kościołach pallotyńskich w Polsce odprawiamy tego dnia 30 Mszy św. w podanych przez Was intencjach.

MSZE ŚW. MAJOWE

W maju, w kościołach pallotyńskich w Polsce, odprawiamy codziennie 18 Mszy św. w intencjach poleconych nam przez Współpracowników, Ofiarodawców i naszych Dobrodziejów. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone są na cele misyjne.

Msze Św. fatimskie

Od maja do października, trzynastego dnia każdego miesiąca, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie odprawiamy Msze św. zbiorowe w podanych nam intencjach. Przekazane ofiary są przeznaczone na szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie oraz na budowę Sanktuarium Fatimskiego w Odessie.

MSZE ŚW. PIELGRZYMKOWE

Każdego dnia, podczas trwania pielgrzymek:

? do Wilna, w dniach 15-24 lipca,

? na Jasną Górę, w dniach 6-15 sierpnia,

odprawiamy zbiorowe Msze św. w intencjach podanych przez Was oraz o błogosławieństwo Boże dla misjonarzy.

MSZE ŚW. LISTOPADOWE

W listopadzie w kościołach pallotyńskich w Polsce, odprawiamy codziennie 24 Msze św. w poleconych przez Was intencjach. Zapraszamy do włączenia w te intencje nie tylko zmarłych, ale również można polecić inne sprawy i potrzeby. Ofiary uzyskane z tych intencji mszalnych przeznaczone są na pomoc misjonarzom.

MSZE ŚW. ZA WSTAWIENNICTWEM MATKI BOŻEJ SŁOWA Z KIBEHO ODPRAWIANE W MIEJSCU OBJAWIEŃ

Msze św. za wstawiennictwem Matki Bożej Słowa odprawiane są w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, w Rwandzie. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone są na rozwój kultu maryjnego.

MISYJNA NOWENNA MSZALNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Odprawiana jest w każdym miesiącu przez 9 kolejnych dni, w intencjach po­danych poprzedniego miesiąca. Nowenna ta jest odprawiana w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji tworzą Fundusz Misyjny Bożego Miłosierdzia, dzięki któremu mogą być wspierane konkretne dzieła miłosierdzia. Zachęcamy do przesyłania swoich intencji, polecających siebie i swoich bliskich Miłosierdziu Bożemu.

Zachęcamy Was, Drodzy Współpracownicy, do udziału w spotkaniach modlitewnych, które pomagają pełniej włączyć się w dzieło misyjne.

Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel.: 22 771 51 19, 22 771 51 29
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.