Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Drodzy Przyjaciele Misji

Z radością i dumą przeżywaliśmy niedawno podniosłe wydarzenie ? wyniesienie do chwały ołtarzy naszego Rodaka ? św. Jana Pawła II, kanonizowanego wraz ze świętym papieżem Janem XXIII.
Święty Jan Paweł II, to wspaniały świadek wiary i wzór kapłana. Przykład Jego świętego życia zobowiązuje współczesnych kapłanów i osoby konsekrowane do całkowitego oddania się na służbę Bogu i ludziom. Znaczną część swojego papieskiego nauczania poświęcił trosce o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, nie pomijając również powołania do życia w rodzinie.  W duchu dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła II, przeżywaliśmy w maju Tydzień Modlitw o nowe i święte powołania. Był to czas szczególnej modlitwy i przypomnienia, że mamy obowiązek wspierać rozeznawanie, rozwijanie i realizowanie powołań, także tych misyjnych. Podstawą powołania jest miłość braterska, o której pisze Papież Franciszek: ?Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu, w doświadczeniu miłości braterskiej?.

Jako ludzie wierzący powinniśmy wspierać młodych ludzi, by odważnie realizowali powołanie do stanu duchownego czy też do życia zakonnego. Warto również umacniać modlitwą kapłanów, aby wiernie poświęcali się sprawie Ewangelii dając jej świadectwo całym swoim życiem.

Zachętą dla nas do modlitwy w tych intencjach niech będą liczne uroczystości święceń diakonatu i prezbiteratu, które odbywały się w maju i czerwcu. Cieszymy się, że Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego otrzymało dar ośmiu neoprezbiterów. Ich siedmioletnia formacja została uwieńczona 10 maja przyjęciem święceń prezbiteratu z rąk ks. abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Cieszy nas szczególnie dar nowych powołań misyjnych w gronie pallotynów. W maju swoją misyjną posługę na Antylach rozpoczął ks. Grzegorz Marczuk SAC, który przez pięć lat pracował na Ukrainie. Niebawem pracę misyjną w Kolumbii podejmie ks. Dominik Kaczmarek SAC, który odbył roczny kurs przygotowawczy.  W dołączonych świadectwach nowi misjonarze opowiadają o motywach swojej decyzji i pragnieniu niesienia Ewangelii na krańce świata.

Drodzy Współpracownicy

Dziękując Bogu za dar powołania misyjnego kolejnych pallotynów, proszę Was, abyście otoczyli ich swoją żarliwą modlitwą. Polecam tych młodych misjonarzy Waszej trosce w ramach Patronatu Misyjnego, aby odważnie głosili Dobrą Nowinę tam, gdzie Pan Bóg ich posyła. Przypomnę, że idea Patronatu Misyjnego polega ma pomocy konkretnemu misjonarzowi. Każdy z Was może objąć opieką misjonarza wspierając go np. codzienną modlitwą, lub innymi darami duchowymi. Istotne jest również wsparcie finansowe działalności misjonarza. Każda wpłata staje się ogromną pomocą w prowadzeniu działalności misyjnej. Jestem szczególnie wdzięczny za to, że dzięki Waszemu wsparciu nasi misjonarze mogą nie tylko głosić Słowo Boże, ale również służyć najuboższym pomocą materialną.

Serdecznie dziękuję Wam, Drodzy Dobrodzieje, za Waszą dotychczasową współpracę i dar modlitwy. W czasie wakacji zachęcam do pielgrzymowania z nami maryjnymi szlakami do Częstochowy i Wilna. Podczas pielgrzymek księża pallotyni będą codziennie polecać Bogu Wasze prośby i intencje, które możecie przesłać elektronicznie do naszego sekretariatu lub na druczkach [do pobrania TUTAJ]. Wierzymy, że przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wszystkie nasze sprawy, problemy i trudy będą ofiarowane Panu Bogu.

Ciesząc się orędownictwem w niebie św. Jana Pawła II polecam Bogu w serdecznej modlitwie Was i Waszych bliskich. Niech Patron rodzin chrześcijańskich wspiera Wasze rodziny.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

Świadectwa powołań misyjnych

Pragnienie mojego serca

Po święceniach kapłańskich, które otrzymałem 10 maja 2003 r., pracowałem przez pięć lat na Ukrainie, pełniąc różne funkcje. Po powrocie do Polski zostałem mianowany prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Przez cztery lata byłem wychowawcą w seminarium, a następnie w Wadowicach na Kopcu.

Po zakończeniu posługi prefekta zastanawiałem się, czego chciałby ode mnie Bóg. Rozważałem możliwość wyjazdu na misje. Pomyślałem, że nauczę się języka hiszpańskiego i pojadę do Kolumbii albo Wenezueli. Jednak nie miałem pewności, dokąd Bóg chce mnie posłać. Wtedy dowiedziałem się, że potrzebna jest pomoc duszpasterska na Barbadosie. Kiedy już tam dotarłem, uświadomiłem sobie, że jest to właśnie to miejsce. Dałem Bogu kilka dni, żeby dał mi znak, jeśli się mylę, ale On niczego nie odwołał. Jestem więc tutaj.

Bardzo ważne jest dla mnie rozeznawanie woli Bożej. Staram się trafnie ją odczytywać. Pomaga mi w tym zdanie Johna Eldgedge'a: ?Nie pytaj czego chce od ciebie świat, zapytaj czego pragnie twoje serce?. Poprzez pragnienia Pan Bóg subtelnie przemawia do mojego serca. Ale by trafnie rozeznać wolę Bożą, trzeba wciąż się przemieniać, zachowując prostotę i pokorę dziecka, dlatego na  swój prymicyjny obrazek wybrałem słowa Jezusa: ?Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego? (Mt 18, 3).

Pan Bóg podsuwa nam różne pragnienia. Jeśli je odnajdziemy i podążymy za nimi, to odnajdziemy radość naszego życia. Z całego serca życzę Wam Tej radości. Ze swej strony bardzo proszę o modlitwę, zwłaszcza żebym nie popadł w pychę. Posługa misyjna wpływa na osobisty rozwój, przynosi efektowne owoce pracy, które mogą prowadzić do przekonania, że zależą one ode mnie. Pokornie proszę więc o modlitwę...

Ks. Grzegorz Marczuk SAC

Odpowiedź  czuję w sercu

?Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał? (Ps 37,5) ? to słowa wypisane na moim obrazku prymicyjnym. Towarzyszą mi w życiu i wciąż doświadczam ich prawdziwości.

Urodziłem się w 1981 r. w mieście urodzin i chrztu św. Maksymiliana Kolbego ? w Zduńskiej Woli. Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi odkąd pamiętam, co wcale nie oznacza, że nigdy nie chciałem założyć rodziny. Do rozpoczęcia nowicjatu w 2003 r. w Wadowicach, w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, Pan Bóg poprowadził mnie różnymi drogami. Święcenia kapłańskie otrzymałem 15 maja 2010 r. Następnie przez 3 lata pracowałem w parafii św. Wincentego Pallottiego w Kielcach.

Myśl o wyjeździe na misje towarzyszyła mi od samego początku drogi powołania. Wybierając zgromadzenie, brałem pod uwagę ten aspekt, dlatego zwróciłem się do pallotynów. W seminarium byłem zaangażowany we Wspólnotę Misyjną, a swoje powołanie wiążę również z postacią mojego rodaka ? św. Maksymiliana Kolbego, który także był misjonarzem. Przez 6 lat głosił na Dalekim Wschodzie Jezusa Chrystusa i szerzył kult Maryi. W Japonii założył klasztor na wzór polskiego Niepokalanowa. Uważam, że jest wspaniałym wzorem osobowym.

W 2013 r. rozpocząłem przygotowanie do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Uwieńczeniem roku formacyjnego było dla mnie otrzymanie krzyża misyjnego 4 maja br.

Często słyszę pytania: Dlaczego kapłaństwo? Dlaczego misje? Dlaczego Kolumbia? Mówię wtedy, że trudno wyrazić słowami odpowiedź, którą czuje się w sercu.

Proszę o modlitwę w mojej intencji, abym dobrze wypełnił moje powołanie i przyjęte zadanie. Wszystkim Dobrodziejom Misji pragnę dedykować słowa św. Maksymiliana: ?Zaufajmy Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, że jeśli tylko starać się będziemy pełnić Jego Wolę, nic nas prawdziwie złego spotkać nie może?.

Ks. Dominik Kaczmarek SAC

 

Od wielu lat organizujemy liczne akcje duchowego i materialnego wspierania misji. Osoby, które chciałyby pomóc w działalności ewangelizacyjnej pallotynów, mogą włączyć się w dzieło misyjne Kościoła wnosząc swój wkład poprzez: modlitwę w intencji misji i misjonarzy, cierpienia znoszone w tej intencji oraz składane ofiary materialne.

INFORMACJE

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania w dwóch pieszych pielgrzymkach, podczas których będziemy codziennie odprawiać Msze św. w nadesłanych przez Was intencjach. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczymy na formację i kształcenie powołań misyjnych.

15 - 26 lipca 2014 r. XXIV Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki?Wilno (grupa Zielona)

6 -15 sierpnia 2014 r. 303 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę (grupa Czerwono-Żółto-Zielona)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  PALLOTYŃSKICH REKOLEKCJACH MISYJNYCH w Laskowicach Pomorskich

W dniach 4 - 7 września 2014 r. odbędą się pallotyńskie rekolekcje w Laskowicach Pomorskich, w Domu Rekolekcyjnym Księży Werbistów, przy ul. Długiej 44. Rekolekcje przeprowadzi ks. Andrzej Dębski SAC. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia 2014 r., pod nr tel. 22 771 51 19.

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa

tel. +48 22 771 51 19;  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. ; www.sekretariat-misyjny.pl

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101