Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia (2016) papież Franciszek wzywał nas do ufnego zwrócenia się do Miłosiernego Ojca, który czeka, aby wziąć nas w ramiona i obdarzyć pokojem i radością dzieci bożych. Jako owoc tego szczególnego czasu łaski kontynuujemy Misyjną Nowennę Mszalną do Miłosierdzia Bożego odprawianą przez dziewięć pierwszych dni każdego miesiąca. W tym czasie modlimy się za misje oraz we wszystkich nadesłanych do nas intencjach. Zachęcamy do nadsyłania intencji, polecających siebie i swoich bliskich Miłosierdziu.
Nowenna obejmuje wszystkie osoby żyjące i zmarłe. Są w niej wyszczególnione także grupy osób, które Jezus sam chciał byśmy objęli swoją modlitwą i wprowadzali do zdroju Jego miłosierdzia.

Intencje poszczególnych dni:

Dzień pierwszy

Modlimy się za całą ludzkość, a szczególnie wszystkich grzeszników.

Dzień drugi

Modlimy się za duchowieństwo, przez które spływa na ludzkość Miłosierdzie Boże.

Dzień trzeci

Modlimy się za wszystkich chrześcijan.

Dzień czwarty

Modlimy się za pogan i niewiernych.

Dzień piąty

Modlimy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem.

Dzień szósty

Modlimy się za dzieci.

Dzień siódmy

Modlimy się za czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Dzień ósmy

Modlimy się za dusze w czyśćcu, które się wypłacają sprawiedliwości Bożej.

Dzień dziewiąty

Modlimy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu.

Nowennę do Miłosierdzia Bożego zlecił Pan Jezus s. Faustynie zapisać w sierpniu 1937 r. W objawieniach skierował wówczas do św. Faustyny następujące słowa:

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Mamy obietnicę Jezusa, że takie duchowe działanie przyniesie niezwykłe owoce. Jeśli mocą modlitwy przyprowadzimy kogoś do Niego i zanurzymy go w zdroju Miłosierdzia, to zaczerpnie on ?siły i ochłody?, a także otrzyma wszelką łaskę ?na trudy życia, a szczególnie na godzinę śmierci?.

Prosimy o podawanie intencji z miesięcznym wyprzedzeniem. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji tworzą Fundusz Misyjny, dzięki któremu mogą być wspierane konkretne dzieła miłosierdzia w krajach misyjnych.