Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Archiwa

W Tygodniu Modlitw o Powołania prosimy Boga o odwagę dla ludzi młodych w podjęciu drogi radykalnego naśladowania Chrystusa. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i apostolskie. Cieszymy się również, że grono neoprezbiterów pallotyńskich powiększyło się o ośmiu kapłanów. W ich gronie jest ks. Leonid Jaroszyński SAC z Ukrainy. Liturgii święceń prezbiteratu sprawowanej 6 maja 2017 r. o godzinie 11:00 w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył J.E. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Na początku Liturgii ks. Waldemar Pawlik SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, powitał wszystkich zgromadzonych w kościele. Natomiast kandydatów do święceń w stopniu prezbiteratu przedstawił Eminencji ks. Artur Stępień SAC, prefekt alumnów.

Po kazaniu miał miejsce obrzęd święceń, podczas którego ośmiu diakonów zostało wyświęconych na prezbiterów. Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC:

  • Siarhei Bildzis SAC (Woronowo, Białoruś)
  • Adrian Jóźwiak SAC (Poznań)
  • Marcin Leszczynowicz SAC (Łosiów)

Z Prowincji Chrystusa Króla SAC:

  • Przemysław Brodowski SAC (Klembów)
  • Łukasz Dzwolak SAC (Warszawa)
  • Leonid Jaroszyński SAC (Żytomierz, Ukraina)
  • Marcin Przywara SAC (Glinnik)
  • Sebastian Rolka SAC (Stare Czajki)

 

 

Podczas Mszy Świętej obecnych było prawie 100 księży diecezjalnych i zakonnych. Wśród koncelebransów byli m.in. ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC, ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, ks. Alfred Dyr SAC, liturgista pallotyńskiego seminarium i prefekt ds. studiów, ks. Bogusław Bogdan SAC oraz ks. Krzysztof Gajos SAC ? ojcowie duchowni ołtarzewskiej Alma Mater, a także wykładowcy seminaryjni, proboszczowie rodzinnych parafii neoprezbiterów. W tej doniosłej chwili uczestniczyły także rodziny najmłodszych pallotyńskich kapłanów.

Na zakończenie Liturgii ks. Adrian Galbas SAC skierował podziękowania do Kardynała, duszpasterzy parafii neoprezbiterów, formatorów ołtarzewskiej wspólnoty, a także rodzin nowych kapłanów: My, pallotyni, pozostajemy Wam [rodzicom] dozgonnie wdzięczni za dar Waszych synów dla Kościoła.

Ks. Kazimierz kard. Nycz podziękował wspólnocie pallotynów za 90 lat posługi w archidiecezji warszawskiej. Dalsze wychodzenie na peryferie jest potrzebne, by szukać tych którzy nie zostali jeszcze znalezieni. Hieracha dodał:

Powinniśmy bardzo dziękować za tych powołanych, których mamy. Ale tymi liczbami nie możemy się uśpić. Potrzeba modlitwy o nowe powołania.

Posługę muzyczną pełniła Schola Gregoriana pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC, Chór seminaryjno-parafialny Cantus Firmus kierowany przez ks. Smolarka, a także Schola PSM pod przewodnictwem ks. Radosława Wileńskiego SAC.

Diakoni do święceń prezbiteratu przygotowywali się poprzez formację w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Bezpośrednio przed uroczystością przeżywali kilkudniowe rekolekcje, które prowadził ks. Marek Chmielniak SAC. Wśród neoprezbiterów ? wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jest 6 Polaków, Białorusin oraz Ukrainiec.

Pierwszym etapem pallotyńskiej formacji jest Postulat trwający 1 miesiąc. Następnym jest Nowicjat trwający 2 lata, po którego pierwszym roku mają ma miejsce przyjęcie stroju duchownego. Po drugim roku nowicjusze składają pierwszą czasową (na 1 rok) konsekrację. Przyrzekają: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha służby.

Formacja w pallotyńskim seminarium trwa 6 lat: studia filozoficzno-teologiczne. Alumni III roku wprowadzani są w posługę lektora Słowa Bożego, natomiast IV roku w posługę akolity. Przed rozpoczęciem ostatniego roku formacji seminaryjnej alumni składają wieczną profesję, a następnie przyjmują święcenia diakonatu. Zakończeniem formacji seminaryjnej są święcenia prezbiteratu, po których nowi kapłani są kierowani do posług duszpasterskich w placówkach kierowanych przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Polsce i na świecie.

Al. Dominik Gaładyk SAC