Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Archiwa

6 czerwca 2017, Zakopane - Krzeptówki

Obchody stulecia objawień fatimskich w 2017 r. stanowią ważne wydarzenie w życiu religijnym katolików. Nie tylko upamiętniają rocznicę historycznego wydarzenia z 1917 r., ale także przypominają nam, iż prośby Maryi w Fatimie nie były wypowiadane na próżno, że Jej orędzie trwa nadal, wzywając nas do wprowadzenia go w życie. Miejsca poświęcone Matce Bożej Fatimskiej, z najodleglejszych zakątków globu, w sposób szczególny świętują jubileusz, jednocząc się w modlitwie i rozważaniu orędzia. W Polsce jednym z takich miejsc jest świątynia na zakopiańskich Krzeptówkach, zwana ?Polską Fatimą?, wybudowana jako wotum dziękczynne za ocalenie życia Jana Pawła II w zamachu 13 maja 1981 r.

W wymiarze całej Polski szczególnym zwieńczeniem celebracji 100-lecia objawień fatimskich, przy udziale Episkopatu Polski oraz najwyższych władz państwowych, będzie Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem w dniu 6 czerwca 2017 roku.

Program uroczystości jest następujący:

- 15:00 - Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu.

- 16:00 - Program słowno-muzyczny "Spotkania z piękną Panią 100 lat temu" i modlitwa różańcowa w wykonaniu Pallotyńskiej Diakonii Muzycznej - ks. Radosław Wileński SAC.
- 18:00 - Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Słowo Boże wygłosi J. E. Ks. Bp Virgílio do Nascimento Antunes - Biskup diecezji Coimbra z Portugalii /były Rektor Sanktuarium w Fatimie/.

- 20:00 - Koncert przy Ołtarzu Papieskim w parku fatimskim z okazji 20 rocznicy pobytu Św. Jana Pawła II na Krzeptówkach. Prapremiera Kantaty "Totus Tuus Całym Twój..." jednego z najmłodszych polskich kompozytorów i dyrygentów Jakuba Milewskiego z librettem członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, reżysera i psychologa Jerzego Binkowskiego. Wykonawcami dzieła będą wybitni soliści: Olga Szomańska, Edyta Krzemień, Michał Gasz i Janusz Kruciński. Towarzyszyć im będzie Chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas Mszy św. o godz. 18.00, sprawowanej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, polscy katolicy, ponowią akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą skierowaną przez Matkę Bożą w Fatimie. Będzie to ponowienie aktu poświęcenia Polski, bowiem pierwszy taki akt miał miejsce w 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. Augusta kard. Hlonda, w obecności rzeszy pątników, dokonał aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pallotyni, gospodarze tego miejsca, serdecznie zapraszają do udziału w odnowieniu Aktu Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, w dniu 6 czerwca 2017 r. jak również na uroczystości fatimskie, w miesiącach od maja do października.

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą ? na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy ? stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi ? w naszej pasterskiej posłudze ? będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy ? poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia ? przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest ?Drogą i Prawdą i Życiem? (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi ? jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.