Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Archiwa

Ponad 2 000 młodych ludzi z 22 krajów Azji wzięło udział w Azjatyckich Dniach Młodzieży, odbywających się w Yogyakarta (Indonezja), w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia. W programie spotkania znalazły się warsztaty z udziałem azjatyckich biskupów, podejmujące różnorodne tematy, w tym kwestię ochrony środowiska, problemy ubóstwa i głoszenie wiary w multikulturowych społeczeństwach.
Młodzi ludzie uczestniczyli w spotkaniach, dyskusjach, skupieniach modlitewnych i imprezach muzycznych. Centralnym tematem spotkania była rola młodych katolików jako protagonistów budowy harmonijnego i zjednoczonego społeczeństwa.
Ważnym elementem Azjatyckich Dni Młodzieży był udział w nich młodych muzułmanów oraz zaangażowanie muzułmańskich urzędników w organizowanie miejsc spotkań. Była to okazja do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń, dotyczących dialogu i porozumienia pomiędzy wyznawcami różnych religii.

 

W swoim przemówieniu do młodych gości filipiński biskup Joel Baylon, przewodniczący komisji młodzieżowej przy Federacji Biskupów Azji, przedstawił wyzwania stojące przed młodzieżą kontynentu. Zaznaczył, iż Azja jest kontynentem ludzi młodych, spośród których aż 70 % deklaruje aktywne przywiązanie do religii. Purpurat zaznaczył, iż w tym kontekście młodzi Azjaci są w sposób szczególny powołani do przemiany swojego entuzjazmu i optymizmu w autentyczną postawę chrześcijańską, aby mogli stać się darem Chrystusa dla Azji i całego świata.

W oświadczeniu końcowym uczestnicy spotkania zadeklarowali gotowość bycia świadkami Chrystusowego pokoju w zglobalizowanym świecie, naznaczonym konsumpcjonizmem, różnorodnymi uzależnieniami, utratą tożsamości i osłabieniem kultury.

Wyrazili wolę pokonywania trudności z pomocą Ducha Świętego i przy wykorzystaniu swoich talentów. ?Nie możemy unikać zdobyczy obecnych czasów, ale czerpiąc z darów Ducha Świętego wykorzystywać je do głoszenia Ewangelii, miłości, szacunku i tolerancji. Pragniemy, aby media społecznościowe służyły szerzeniu dobra i pozytywnego przekazu, a nie nienawiści i uprzedzeń?.

Sygnatariusze dokumentu wyrazili również troskę o wspólny dom w rozumieniu papieża Franciszka, który w encyklice ?Laudato si? wzywał do otwarcia się na ludzi innych kultur i budowania mostów, umożliwiających poznawanie bliźnich, żyjących na peryferiach.

W Azji żyje ponad 1,1 miliarda młodych ludzi w wieku od 10 do 24 lat, co stanowi 26% ludności kontynentu. 70% młodzieży deklaruje przywiązanie do wiary, jako ważnego elementu codziennego życia.

Fides, 8.08.2017