SEKRETARIAT MIS. Aktualności Pallotyński List Misyjny: W kierunku wschodniego sąsiada

Pallotyński List Misyjny: W kierunku wschodniego sąsiada

Drodzy Przyjaciele Misji,
reewangelizacja Ukrainy po ponad pięćdziesięciu latach prześladowań oraz pomoc, jaką niosą pallotyni ludności cywilnej w rejonie objętym konfliktem wojennym, skłaniają do zwrócenia uwagi w kierunku wschodniego sąsiada Polski, zwłaszcza teraz, gdy obchodzimy 100-lecie objawień w Fatimie, które w dużej mierze dotyczyły tamtych ziem. Wspomnienie tego wydarzenia jest dla katolików przynagleniem do gorliwego praktykowania wiary, także do wypełniania powołania misyjnego, które każdy otrzymał na chrzcie świętym. Zachętą do modlitwy w intencji misji jest Światowy Dzień Misyjny, który będziemy obchodzić 22 października. Ogarnijmy naszą modlitwą wszystkie kraje misyjne oraz reewangelizowane, a zwłaszcza  Ukrainę.
W mediach zainteresowanie Ukrainą wygasa, a przecież trzeba pamiętać, że chrześcijanie byli tu w czasach komunistycznych szczególnie prześladowani, zaś dzisiaj na wschodzie kraju trwa wojna i nadal giną ludzie wskutek walk lub z braku leków, pomocy medycznej, a nawet z głodu.

 

Z początkiem lat 90. Kościół katolicki na Ukrainie zaczął odradzać się duchowo. Ten rozwój nie odbywałby się tak dynamicznie, gdyby nie determinacja wiernych i ofiarna praca duchowieństwa. Okazało się, że ani deportacje księży, ani masowe wywózki na Sybir, ani zamykanie świątyń, nie zniszczyły wiary.

Pallotyni pełnią na Ukrainie posługę od 28 lat.  Podtrzymują wiarę w narodzie udręczonym przez totalitaryzmy walczące z Bogiem. Obecnie pracuje tam 24 pallotynów, zarówno narodowości polskiej, jak i ukraińskiej, obsługujących 22 parafie w 10 placówkach. Prowadzą dwa sanktuaria pw. Matki Bożej Fatimskiej: diecezjalne w Dowbyszu i w Odessie, Rodzinny Dom Dziecka w Biłohirii, szkołę Apostolstwa Świeckich w Odessie. W trakcie budowy są kościoły w Żytomierzu, we Lwowie i Kijowie. W czerwcu przeżywaliśmy ważne uroczystości: konsekrację sanktuarium ku czci Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu i wmurowanie kamienia węgielnego w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Lwowie.

Nasza działalność na Ukrainie jest typowo duszpasterska, ale ma też charakter misyjny, ze względu na prowadzoną ewangelizację i troskę o najbardziej potrzebujących. Według relacji ks. Jurija Sicińskiego SAC, pallotyni w przeróżny sposób angażują się w niesienie pomocy mieszkańcom zamieszkałym na linii frontu: „Nasza posługa w tym rejonie trwa już ponad dwa lata. W roku 2016 stałą pomocą objętych było ponad 40 młodych osób, 40 dzieci, prawie 20 rodzin, 15 osób samotnych, około 50 żołnierzy w szpitalach, dodać trzeba jeszcze wsparcie remontu jednej ze szkół przy linii frontu. Wielu osobom służyliśmy jednorazowo. W naszych parafiach współbracia też aktywnie włączają się w pomoc osobom dotkniętym wojną. W ostatnim roku udało nam się zrealizować pomoc skierowaną do pokrzywdzonych przez wojnę na wschodzie Ukrainy o wartości 15 tys. euro, nie licząc różnych zasobów w postaci leków, żywności, ubrań, zbiórki materiałów budowlanych. Organizujemy również pomoc psychologiczną i duchową poprzez spotkania indywidualne, rozmowy, różne warsztaty, letnie obozy dla dzieci, młodzieży, wyjazdy dla rodzin. Staramy się przywrócić normalność w ich życiu”.

Drodzy Współpracownicy, jesteśmy świadomi Waszej nieocenionej pomocy, jaką niesiecie swoją modlitwą i środkami materialnymi dla Kościoła na Wschodzie, a zwłaszcza na Ukrainie. Naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie. Niech Bóg wynagrodzi waszą hojność.  Tradycją lat ubiegłych, zachęcam Was do nadsyłania intencji listopadowych, które będziemy polecać Bogu przez cały listopad, sprawując codziennie 24 Msze św. Złożone z tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na wsparcie działań pomocowych dla poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie.

Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2017 r. przypomina nam o wspólnej odpowiedzialności za Kościół: „Światowy Dzień Misyjny jest dobrą okazją, aby misyjne serce wspólnot chrześcijańskich brało udział poprzez modlitwę, świadectwo życia i wspólnotę dóbr w zaspokojeniu poważnych i wielkich potrzeb ewangelizacji”. Rozważając te słowa serdecznie dziękuję za Wasze otwarte serce, za dar modlitwy i pomoc materialną. Niech Pan Bóg Wam błogosławi za to zaangażowanie i pomoc w dziełach misyjnych i dla Ukrainy.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Dyrektor ds. Misji i Pomostu

Ponowienie Aktu Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi parafii i rodzin

W roku, w którym przeżywamy setną rocznicę objawień fatimskich, Episkopat Polski dokonał w dniu 6 czerwca 2017 roku, w Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach, Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Głównym przesłaniem Aktu Poświęcenia jest troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet.

8 września 2017 r., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej, Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi został ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie.

Tegoroczny Akt Poświęcenia jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi, a także odwołuje się do zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Paliusz - znak  jedności z papieżem

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca papież Franciszek pobłogosławił i przekazał paliusze 36 metropolitom z całego świata, mianowanym w ciągu ostatniego roku. W gronie nowych arcybiskupów-metropolitów z Polski byli: abp Tadeusz Wojda SAC z Białegostoku, abp Józef Górzyński z Olsztyna oraz abp Marek Jędraszewski z Krakowa.

W Watykanie odbywa się tylko poświęcenie i przekazanie paliuszy, a oficjalna ceremonia nałożenia ma miejsce w późniejszym czasie w diecezjach poszczególnych arcybiskupów.

Nałożenia paliusza na ramiona abp. Tadeusza Wojdy dokona nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio w niedzielę 5 listopada br. w archikatedrze białostockiej.

Paliusz jest oznaką funkcji i władzy metropolity oraz jego łączności z Ojcem Świętym. Stanowi go kilkucentymetrowa biała wełniana wstęga, z sześcioma czarnymi krzyżami, zakończona czarnymi jedwabnymi fragmentami, którą arcybiskup metropolita nakłada na ramiona na ornat w czasie sprawowania liturgii.

Posłanie misjonarza

W niedzielę 27 sierpnia parafia pw. św. Wojciecha w Osieczanach pożegnała ks. Andrzeja Tekieli SAC, który został posłany do pracy misyjnej w Wenezueli. Przewodniczył on uroczystej Mszy św. w kaplicy św. Wojciecha, w rodzinnej Droginii. Asystowali mu: ks. proboszcz Bogusław Seweryn, oraz ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, ks. dyrektor ds. misji i Pomostu Grzegorz Młodawski SAC, misjonarz z Wenezueli ks. Grzegorz Rawiak SAC oraz misjonarz z Barbadosu ks. Andrzej Nyga SAC i prefekt seminarium WSD w Ołtarzewie ks. Krzysztof Wernicki SAC. Oprawę liturgiczną prowadzili alumni WSD.

W uroczystości wzięła udział mama i rodzeństwo misjonarza, a jego zmarłego ojca otoczono pamięcią modlitewną. Stawili się licznie przyjaciele ks. Andrzeja oraz grono mieszkańców Droginii.

Odbywające się tego dnia dożynki też utrzymane były w duchu misyjnym, gdyż ich hasło brzmiało: „RADOŚĆ EWANGELII”. Uroczystość była okazją do dziękczynienia za plony i misyjne powołanie ks. Andrzeja oraz okazją do modlitwy w intencji błogosławionych owoców Jego misyjnego posługiwania.

Konsekracja sanktuarium w Dowbyszu

17 czerwca 2017 r. parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu przeżywała konsekrację sanktuarium ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Na uroczyste „nałożenie Bożej pieczęci” przybyła liczna rzesza wiernych oraz duchowieństwa. Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki w asyście biskupów pomocniczych i reprezentantów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Uroczystość uświetnili także swoją obecnością parlamentarzyści, działacze i dyplomaci z Polski, Portugalii i Ukrainy. Ordynariusz charkowsko-zaporoski przypomniał postać inicjatora budowy sanktuarium, śp. ks. Aleksandra Milewskiego SAC, a ks. proboszcz Waldemar Pawelec SAC przedstawił skomplikowane losy parafian, odwołując się do tragicznych kart historii. Pielgrzymi podziwiali duży ołtarz wykonany przez rzemieślników z Nowogradu Wołyńskiego oraz przepiękny witraż i sposób zagospodarowania terenu przykościelnego. Liturgię uświetniał pięknym śpiewem chór parafialny pod batutą Pawła Bębenka. W Dowbyszu można zauważyć rozwój muzyki i pieśni kościelnej. Od roku 2002 w sanktuarium odbywają się Festiwale Pieśni Maryjnej, a w 2005 ufundowano organy, które mają 35 głosów.

Dzień skupienia, 8 października 2017

Zapraszamy do udziału w dniu skupienia dla wszystkich Przyjaciół Misji. Spotkania mają miejsce w parafiach lub domach zakonnych, w następujących miejscowościach:

OLSZTYN, ul. Dybowskiego 2, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, godz. 15.00

WARSZAWA, ul. Skaryszewska 12, kościół pw. św. W. Pallottiego,  godz. 14.00

ZĄBKI, ul. Wilcza 8, kaplica SAC, godz. 14.00

ŻYRARDÓW, ul. Narutowicza 30, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia,  godz. 14.00

W programie:

· Msza święta,

· nabożeństwo,

· konferencja,

· możliwość złożenia intencji mszalnych

· i zakupu pamiątek misyjnych.