Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Archiwa

W dn. 1.10.2017 r. będziemy obchodzić Pallotyńską Niedzielę Misyjną. z tej okazji prezentujemy list ks. Jeana Bertranda Etoundi SAC, Sekretarza Generalnego ds. Misji:

MISJONARZE PALLOTYNI
NA RÓŻNYCH PERYFERIACH
NASZEGO ŚWIATA

Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że misja na peryferiach jest tym wymiarem misyjnym, promowanym przez papieża Franciszka, który sprzyja zmianie koncentracji misyjnej z centrum na peryferie.

Rzeczywiście, papież zaprasza cały Kościół do wyjścia misyjnego na spotkanie z bliźnimi, zwłaszcza z tymi, którzy mieszkają na peryferiach geograficznych, egzystencjalnych i duchowych naszych czasów. Więcej, Papież nakłania każdego ochrzczonego i każdą wspólnotę do uważnego rozeznania, aby wyjść z własnej wygody mając odwagę dotrzeć do wszystkich tych peryferii potrzebujących światła Ewangelii (por. Evangelii Gaudium, 20).

 

Na całym świecie ludzie stają w obliczu różnych sytuacji, w których jesteśmy świadkami przemieszczania się i migracji osób oraz całych narodów w poszukiwaniu dobrobytu ekonomicznego, bezpieczeństwa politycznego i miejsca, gdzie można żyć w pokoju. Taka sytuacja jest widoczna na wszystkich kontynentach, gdzie zauważa się zjawisko wychodzenia ze środowisk wiejskich i z małych ośrodków w kierunku wielkich miast, któremu towarzyszy ruch migracyjny wielu uchodźców i emigrantów uciekających przed wojną, przemocą i biedą, aby znaleźć miejsca bardziej bezpieczne z perspektywą bycia tam przyjętym i lepszego życia. Niestety, to zjawisko przemieszczania się osób i narodów generuje wykluczenie oraz porzucenie tak wielu ubogich i potrzebujących w fawelach i slamsach, którzy często nie mają stałego zamieszkania. W społeczeństwie, dla którego wartością jest tylko pieniądz i ten, kto go posiada, więzi rodzinne rozrywają się powodując niestabilność w rodzinach. Jednak każdy kontynent posiada własne peryferie, na które musimy iść z przesłaniem Ewangelii. W świecie zachodnim (Europa, Ameryka Północna, Australia), zauważa się, że Kościół nie może już dotrzeć do dwóch klas ludzi, tzn. bogatych i biednych, zadowalając się tylko klasą średnią. Jednocześnie jest wiele osób, które straciły wiarę i są zapomniane i ignorowane przez Kościół. Jest także słynna teoria gender, która jest inną peryferią obecną w świecie zachodnim. W Ameryce Południowej mamy do czynienia ze ścieraniem się, często gwałtownym, między bogatymi a biednymi, co jest bardzo widoczne. Temu zjawisku towarzyszy w niektórych krajach Ameryki Południowej niestabilność polityczna, nadużywanie narkotyków, przemoc i rozwój sekt.

W Afryce pierwszą peryferią jest sama sprzeczność tego wielkiego kontynentu, który posiada tak wiele zasobów, ale jednocześnie tak wielu ubogich. Kontekst afrykański jest również naznaczony wieloma konfliktami politycznymi, wojnami i niestabilnością polityczną. W niektórych krajach, jak widzimy, trwa zbyt długie sprawowanie władzy przez jednego lidera. Afryka jest teatrem bardzo dużych różnic między bogatymi a biednymi, ale bez przemocy. Zauważa się również szybki rozwój religii, takich jak islam i chrześcijaństwo, które prowokują czasami konflikty i terroryzm religijny. Negatywny wpływ świata zachodniego na życie plemienne Afrykańczyków jest również peryferią do zdobycia.

W Azji przeżywa się niepewność polityczną i religijną ze zderzeniem między bogatymi a biednymi. Wiele osób jest biednych i opuszczonych. Rodziny w Azji mają problemy takie, jak wszędzie, ale tu pojawia się zjawisko rodzin ricomposte, które są wielką peryferią. Są też wyzwania związane z alkoholizmem i narkotykami, które wpływają na najmłodszych, powodując problemy w ich edukacji. Azja jest kontynentem wielokulturowym, gdzie występuje pluralizm religijny, zauważa się także mnożenie sekt, które również stanowią peryferie, na które powinniśmy dotrzeć.

Jako Pallotyni i członkowie Rodziny Pallotyńskiej jesteśmy zaangażowani na różnych peryferiach naszego współczesnego świata, który jednak pozostaje nieznany. Rzeczywiście, w różnych kontekstach społecznokulturowych i geograficznych nasi Współbracia i Współsiostry angażują się w niesienie na różne peryferia światła Ewangelii Chrystusa licznym potrzebującym i ubogim współczesnego świata.

W kontekście azjatyckim i w Oceanii Pallotyni i Pallotynki angażują się bardzo wśród wykluczonych i biednych, poprzez edukację i promocję ludzką pomagają wielu dzieciom, ubogim i sierotom. Pięknym doświadczeniem, które jest również zaangażowaniem na peryferiach, jest praca naszych Współbraci z osobami starszymi i chorymi terminalnie np. w hospicjach w Polsce. Nasza Prowincja Serca Jezusowego w Niemczech zadbała o pomoc, przyjęcie i integrację emigrantów w naszej parafii we Friedbergu. Nasza parafia pallotyńska w Bukawu w Demokratycznej Republice Konga niezwykle otworzyła się na uchodźców wojennych.  W Kamerunie świadczy się pomoc ubogim dzieciom i rodzinom poprzez wizyty lekarskie i działalność rolniczą. Po trzech latach obecności w Peru zauważa się, że misja przynosi owoce i nasze zaangażowanie wobec osieroconych dzieci w domu Casa Hogar w Vilcashuaman jest bardzo cenione. W końcu, w Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza w Brazylii, nasza Rodzina Pallotyńska angażuje się bardzo w pomoc i edukację dzieci ulicy oraz wsparcie licznych ofiar narkotyków i przemocy.

D. Jean Bertrand Etoundi SAC

Sekretarz Generalny ds. Misji