Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
SEKRETARIAT MIS.

Drodzy Przyjaciele Misji,
listopad sprzyja refleksji nad życiem, przemijaniem i ¶mierci±. Pomaga również wznie¶ć my¶li do Boga, który jest Panem całego naszego czasu i wieczno¶ci. Przysłali¶cie nam, Drodzy Dobrodzieje, swoje intencje modlitewne, które przedstawiamy Bogu przez cały listopad 2017 r., sprawuj±c codziennie 24 Msze ¶więte. Złożona z tej okazji ofiara zostanie przeznaczona na wsparcie działań pomocowych dla poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję za hojn± pomoc ludziom potrzebuj±cym pokoju oraz godnego życia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi za to zaangażowanie i pomoc w dziełach misyjnych i dla Ukrainy. Ogarniamy modlitw± Was, Waszych bliskich oraz poleconych Zmarłych.

Z wyrazami szacunku
ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

MSZE ¦WIĘTE SPRAWOWANE Sˇ CODZIENNIE W WASZYCH INTENCJACH,
MIĘDZY INNYMI ZA:

Za zmarłych: Jadwigę i Wojciecha Wilk, Michała Milkowskiego, Stanisława Szklarz, Genowefę i Wacława Bohuszko, Michała, Annę Misiewicz, Lesława, Rozalię, Fabiana Bucma i zmarłych z rodziny.

Za ¶.p. Helenę, Zygmunta, Piotra, Natalię i Jana Kózka, Katarzynę i Adama Filipowicz, Katarzynę, Adama, Stanisława, Tadeusza, Stanisławę, Albina, Aleksandrę, Leona i Stefanię Wojda, Adama G±sior, Małgorzatę, Józefa, Kazimierza i Mariana Migdał, Wiesławę, Ryszarda i Sabinę Granos, Ewę Szpotowicz, Franciszka i Cecylię Choro¶, Eugenię D±browsk± oraz Ewę Sońta.

Za zmarłych: Zofia, Jadwiga, Czesław, Mirosław, Ela, Franciszek, Stanisława, Barbara, Stefan, Anna, Paweł, Piotr, Alicja, Izabela, Zbigniew,  Roman, Danuta, Stefania, Stanisław,  Iza, Józef, Stanisława, Zdzisław, Piotr,  Sebastian i dusze zmarłych z rodziny : Moszczyńskich, Chirkowskich, Mikuczyńskich, Sęndrowskich, Widziewicz, Miłaszewicz, Goceł, Osieckich, Lachowicz, Brakonieckich, Godlewskich, Curyłło, Kowalskich, Pliszków, Oleksik, Szlagów, Kondraczyk Sowińskich, Gołębiowskich, Wanda, Zbigniew, Elżbieta, Piotr, Danuta, Wojciech, Zofia, Piotr, Marcin, Barbara, Jan, Barbara, Anna, Irena, Tadeusz, Barbara, Wanda, Władysław, Krzysztof, Jonakowskich, Annę, Irka, Ele, Małgosię, Jarka, księży, biskupów, siostry zakonne , krewnych, znajomych, s±siadów, i wszystkie dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

Za ¶p. Zofię i Izydora Hołomek, syna Jana, Salomeę Riedel, syna Franciszka, Agnieszki i Klemensa Piszczan, 4 synów, 2 synowe, dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

Za ¶p. Zofię, Helenę i Antoniego Recław i Antoniego Drewa. Za zmarłych z rodziny Recław, Drewa, Zalewskich i Walkusz. Za ¶p. Ewę Majk. Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce i za te, o których nikt nie pamięta.

Za każd± jedn± duszę czy¶ćcow± z mojej rodziny, pokoleń - aby każda jedna opu¶ciła czy¶ciec i weszła do Nieba. Za każd± jedn± duszę czy¶ćcow± - o szczę¶cie Nieba. O opróżnienie czy¶ćca.

O nawrócenie grzeszników. Za każdego jednego niewierz±cego, aby odczuł w sercu miło¶ć Boga Ojca. O opiekę i ochronę dla Kasi, Filipa, Mai i Alika; o Miłosierdzie Boże dla nich. O m±dro¶ć dla Filipa i potrzebne łaski w nauce. O opiekę i prowadzenie przez Maryję dla o. Łukasza, o zdrowie i ochronę. O łaski potrzebne dla mnie podczas pisania pracy. O opiekę Maryi i wszystkich ¦więtych dla mojej szkoły: dzieci, nauczycieli i obsługi. Za Ojczyznę, Prezydenta i rz±dz±cych - o m±dro¶ć i siły potrzebne. O pomoc w nawróceniu dla Stefana, Elżbiety, Kasi.  O triumf Niepokalanego Serca Maryi w duszy, rodzinie, parafii, OjczyĽnie i na ¶wiecie. O wypełnienie się planów Maryi Królowej Pokoju. Za wszystkie osoby, które mam w swoim sercu. Podziękowanie Matce Bożej za opiekę i łaski, jakie od Niej otrzymałam. Aby Matka Boża Cudownego Medalika obdarzyła o. Łukasza najbardziej potrzebnymi łaskami oraz tymi, o które nikt nie prosi Jej, aby go otuliła swoj± najczulsz± opiek±.

Bliskich Zmarłych Bronisława, Mirosława, Helenę, Stanisława Ambrożków. Agnieszkę, Piotra Kapustów. Zmarłych z Rodzin Ambrożków, Kapustów, Bohr, Jaroszów, Szymczyków.

Za zmarłych: Gerharda Baron, Franciszka Potempa, Augustyna Potempa, Elżbietę Ofiera, Marię i Karola Nokert, Otto i Ellę Nokert, Agnieszkę i Wacława Baron, Leo i Erikę Firen, Ernestnę i Jerzego Grzywok, Za zmarłych z rodzin: Baron, Franik, Potempa, Chlubek, Furch, Firen, Kiszka, Grzywok, Nokert, Sosna.

O wieczne odpoczywanie dla dusz zmarłych rodziców z obu stron oraz za dusze zmarłych członków rodzin: Dr±gowskich, Jankowskich, Mastalskich i Teliszewskich.

Za ¦więtej Pamięci: Jana Bartoszka, Franciszkę i Antoniego Rochna, Brata Stanisława Rochna z rodzin±, Annę i Ludwika Napierskich, Franciszkę i Stanisława Bartoszek.

Za ¦.P. Papieża Jana Pawła II, wielkiego misjonarza naszych czasów, w intencji ¦.P Mariana Pęcherczyka w trzeci± rocznicę ¶mierci, i wszystkich zmarłych z rodziny, w intencji zmarłych misjonarek i misjonarzy, za wszystkie duszę cierpi±ce w czy¶ćcu.

O życie wieczne dla: Jana, Heleny, Antoniego, Stanisławy, Mariana, Eugenii, Franciszka, Franciszki, Marka, Leszka, Alberta, Józefa, Józefy, Leokadii, Franciszka, Julianny, Feliksa, Michaliny, Wiktora oraz wszystkich bliskich zmarłych.

Z Rodziny Kowalczyk: ¶p. Mateusza, ¶p. Walerię, ¶p. Józefa, ¶p. Antoniego, ¶p. Jana, ¶p. Helenę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Żelaznych: ¶p. Jadwigę, ¶p. Eugeniusza, ¶p. Grażynę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Stachurów: ¶p. Tadeusza i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Staszkiewiczów: ¶p. Hubertę, ¶p. Longina i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Skwarów: ¶p. ks. Antoniego oraz jego Rodziców i inne osoby z jego rodziny, Z Rodziny Wiszniewskich: ¶p. Barbarę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Michalczyków: ¶p. Celinę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Marcinkowskich: ¶p. Henrykę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Wardasów i Mazurów, Z Rodziny Kasprzyk: Przemysława i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Durlej: Mariannę i innych zmarłych z rodziny. Wszystkich Zmarłych Przodków i osoby z rodziny, których imion nie znam, a które potrzebuj± modlitwy.

Wszystkich Zmarłych Znajomych, Przyjaciół, Nauczycieli, Profesorów, Kapłanów, Zakonników i Siostry Zakonne oraz Osoby ¦wieckie Konsekrowane, osoby, które umarły w sposób tragiczny bez ostatniego namaszczenia. Wszystkich Zmarłych, którzy potrzebuj± modlitwy.

Proszę o miłosierdzie, łaskę nieba dla ¶p.: Michał Wędzikowski, Teresa i Jan Marciniak, Bożena Grabowska, Janina Matuszak, Irena Wasilewska, dla zmarłych z rodziny Drellaków i Łykowskich, ¶p.- rodzice - Paweł i Magdalena Fojut, rodzeństwo: Edward, Franciszek, Jerzy i Lidia Fojut oraz Teresa Szurnicka, zmarli z rodziny: Fojut, Łacinnik, Rzoska i Troka, wszystkie dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.

Miłosiernemu Bogu polecam zmarłych: ¶p. Annę, Andrzeja, Bronisława, Stanisławę DĽwierzyńskich, Mieczysława, Bronisława Rejman, Wiktorię, Katarzynę, Władysława Pudłów, Helenę, Jana Kuczmów Annę, Marcina, Ludwika Tamów.