Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Archiwa

?Kościół meksykański świadomy bogactwa, jakim są w Kościele ludzie młodzi, w duchowej łączności z Kościołem powszechnym, przygotowującym się do Synodu Biskupów, poświęconemu młodzieży podjął decyzję o proklamowaniu Roku Młodzieży. Będzie on trwał od października 2017 r. do października roku 2018 r.?, napisali meksykańscy biskupi w specjalnym oświadczeniu.

Centralna inauguracja Roku Młodzieży miała miejsce podczas obchodów Światowej Niedzieli Misyjnej, 22 października, w Bazylice MB z Guadalupe. W uroczystej Eucharystii uczestniczył Nuncjusz Apostolski Meksyku, abp. Franco Coppola oraz duszpasterze młodzieży z 18 meksykańskich diecezji. 29 października odbędą się uroczystości inauguracyjne na szczeblu diecezjalnym.

Różnorodny program obchodów Dnia Młodzieży ma, zdaniem biskupów, zachęcić młodych Meksykan do współudziału w posłannictwie Kościoła i do zaangażowania się na rzecz pokoju, do pełnienia czynów miłosierdzia, pracy na rzecz dobra wspólnego i rozwoju.

Także społeczeństwo Meksyku winno czerpać z tego wydarzenia inspiracje do wsłuchiwania się w głos ludzi młodych i ich problemy, traktując młode pokolenie jako niewyczerpane bogactwo i potencjał dla rozwoju całego narodu, napisali purpuraci.

Sygnatariusze oświadczenia zwrócili również uwagę na znaczenie Roku Młodzieży i wydarzeń z nim związanych dla owocnych obrad synodalnych, które, jak podkreślili będą czerpać inspiracje z bogactwa kulturowego młodzieży meksykańskiej, jej talentów, nadziei i pragnień.

Sami zaś biskupi oczekują, iż doświadczenie roku młodych pozwoli im wypracować skuteczne metody głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie.


Połowa 121 milionowej społeczności Meksyku to ludzie młodzi poniżej 20 r.ż. Do największych problemów meksykańskiej młodzieży należą: utrudniony dostęp do edukacji, praca zarobkowa dzieci, wzmożona konsumpcja narkotyków, przemoc i przestępczość.

Pod patronatem Kościoła katolickiego działają w Meksyku następujące instytucje oświatowo-opiekuńcze: 243 sierocińce, 105 przedszkoli, ponad 3.059 szkół przedszkolnych, 2.473 szkoły podstawowe, 2.324 szkoły ponadpodstawowe. Ponad 51.234 uczniów uczęszcza w Meksyku do katolickich szkół średnich.

Fides 25/10/2017