KRAJE MISYJNE AFRYKA / Regia Św. Rodziny - Rwanda, Kongo Dem. DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

W tym kraju misje pallotyńskie rozpoczęły się w 1981 r. Obecnie pallotyni posługują w przygranicznej parafii Rutshuru, gdzie oprócz kościoła parafialnego obsługują kaplice i punkty misyjne znajdujące się w znacznej odległości. W Keshero w diecezji Goma, działa Dom Animacji Apostolskiej „Genezareth” i dom formacyjny dla kleryków i postulantów. Placówki znajdują się w rejonie nieustannych walk zbrojnych. Misjonarze organizują pomoc dla uchodźców, którzy szukają schronienia w pallotyńskich parafiach.

[Więcej wydarzeń i artykułów z RWANDY i KONGA...]