Modlitwa misyjna

Modlitwa misyjna

Modlitwa w pallotyńskich parafiach w intencji misji i powołań

Rok Życia Konsekrowanego, przeżywany w 2015 r. w Kościele z woli Ojca Świętego Franciszka oraz Krajowy Kongres Misyjny zorganizowany w Polsce pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału ? to okazje do szczególnego dziękczynienia Bogu za misjonarzy. W odniesieniu do tych wydarzeń w pallotyńskich parafiach w Polsce odbywają się w 2015/2016 r. Niedziele Misyjne, przeprowadzane przez ks. dra Grzegorza Młodawskiego SAC, Dyrektora ds. Misji i Pomostu. Owocem ich jest modlitwa w intencji misji i powołań kapłańskich i zakonnych, która jest zanoszona do Boga w odwiedzonych parafiach. Prezentujemy wykaz parafii oraz datę modlitwy zapraszając Wiernych do włączenia się w modlitwę parafialną.

Więcej TUTAJ

Ojcze nasz!

Niech wszystkie narody poznają Ciebie,

Boga prawdziwego i Syna Twojego,

Jezusa Chrystusa.

Niech misjonarze i misjonarki,

idąc na cały świat i głosząc Ewangelię,

zostaną właściwie przyjęci przez ludzi.

Ojcze nasz!

Daj zdrowie i siły misjonarzom,

aby mogli działać wśród ludzi potrzebujących pomocy,

nauczać ich i głosić Słowo Boże.

Czuwaj nad tymi,

którzy głoszą miłość i zbawienie.

Pomagaj im i dodawaj otuchy

w chwilach trudnych.

Niech w tym rozszerzaniu Królestwa Bożego

pomaga im Matka Boża.

Amen.

Papieskie Intencje Misyjne na rok 2016

Styczeń

Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród chrześcijan.

Luty

Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji.

Marzec

Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kwiecień

Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Maj

Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

Czerwiec

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji.

Lipiec

Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.

Sierpień

Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Wrzesień

Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Październik

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

 

Listopad

Aby w parafiach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia.

Grudzień

Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Zawsze powinniśmy odważnie i z radością,
z szacunkiem proponować spotkanie z Chrystusem,
nieść Jego Ewangelię.

Jezus przyszedł do nas, aby nam wskazać drogę zbawienia,
i powierzył również nam misję nauczania,
aby ją wszyscy poznali, aż po krańce ziemi.
Często widzimy, że uwydatnia się i promuje przemoc, kłamstwo, błędy.
Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach ukazywać piękno życia
według Ewangelii poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej,
czyniąc to także wewnątrz samego Kościoła.
W tej perspektywie bowiem ważne jest,
aby nigdy nie zapominać o fundamentalnej zasadzie każdego głosiciela Ewangelii:
niemożliwe jest głoszenie Chrystusa bez Kościoła.
Ewangelizowanie nigdy nie jest aktem odosobnionym,
indywidualnym, prywatnym, ale zawsze eklezjalnym.

Franciszek pp