Modlitwa misyjna Za misjonarzy

Za misjonarzy

Modlitwa Patronatu Misyjnego

 

 

Modlę się, Panie, za misjonarzy,
którzy zostawili swój dom,
rodzinę, przyjaciół
i poszli służyć innym,
by mówić i ¶wiadczyć o Tobie.

Daj im, Panie, wielk± wiarę
i miło¶ć tak±, by ochotnie
i wytrwale znosili trudy
każdego misjonarskiego dnia.

Spraw, aby ci,
do których zostali posłani,
uwierzyli ich słowom
i odczytali w nich Twoj± obecno¶ć.

Mnie natomiast umacniaj
we wspieraniu ich
i wypraszaniu nowych robotników
na żniwo Twoje.

Amen

MISJONARZE PALLOTYNI PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

 

KOLUMBIA

  • ks. Jan Adamowicz
  • ks. Adam G±sior
  • ks. Dominik Kaczmarek
  • ks. Adam Kraszewski
  • ks. Mariusz M±ka
  • ks. Grzegorz Majewski
  • ks. Roman Nakoneczny
  • ks. Andrzej Zieliński

WiÄ™cej…