Menu witryny
Szukaj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ADOPCJA SERCA

Od wielu lat Pallotyńska Adopcja Serca współpracuje z ?Maitri?. Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata wspiera programy pomocy ubogim prowadzone przez pallotyńskie placówki w Kabuga w Rwandzie i Grand Bereby na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób najuboższe i osierocone dzieci w krajach misyjnych mogą godnie żyć i zdobywać wykształcenie.

 

Stowarzyszenie Ruchu Maitri (KRS 0000364214) jest Organizacją Pożytku Publicznego. Organizacja jest prawną reprezentacją gdańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ?Maitri? działającej przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku jest od 1978. Na jej fundamencie ukształtował się gdański ośrodek Ruchu koordynujący w skali kraju program Adopcji Serca. Statut Stowarzyszenia znajduje się tutaj. Katalog Standardów Funkcjonowania jest dostępny tutaj.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie jest uprawnione do otrzymywania 1% odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Członkowie Stowarzyszenia podzielają wspólną wizję świata i utożsamiają się z jego misją.
Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem codziennego życia, a mieszkańcy Ziemi są równi i ich prawa są w pełni respektowane.

Naszą misją jest propagowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej w celu kształtowanie postaw i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby najuboższych mieszkańców Ziemi. Misję wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych głodem i ubóstwem.

We władzach Stowarzyszenia działają członkowie  Rady gdańskiej Wspólnoty Ruchu ?Maitri? jej długoletni współpracownicy.  Stowarzyszenie prowadzi działalność  przy ul. ks. Zator-Przytockiego 3 w Gdańsku-Wrzeszczu (budynku starej plebanii 1p.). Sprawozdania z działalności stowarzyszenia dostępne są tutaj.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Ewa Turek ? Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu ?Maitri? od 2007 r.)
Krzysztof Starczewski ? Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu ?Maitri? od 1994 r.)
Michał Reiter ? Sekretarz (radca prawny, rodzic adopcyjny, wolontariusz, współpracuje z Ruchem ?Maitri? od 1995 r.)

Komisja Rewizyjna:
Ks. Marek Dynia - Przewodniczący Komisji (proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego)
Iwona Szymkiewicz - Członek Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu ?Maitri? )
Teresa Szeniman - Członek Komisji (księgowa, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu ?Maitri? od 2001 r.)

Dyrektor Zarządzający:
Tadeusz Makulski ? Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty Ruchu ?Maitri? (politolog, przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, wolontariusz, uczestnik Ruchu ?Maitri? od 2002 r., członek Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu)

Kontakt:

tel. 58 520 30 50  Napisz do nas