Pomoce duszp.

Ponad 5,5 mln zł wpłacili Polacy na rzecz papieskich Dzieł Misyjnych w 2007 roku. Podsumowania dokonano podczas zebrania Krajowej Rady PDM w Sulejówku pod Warszawą, które zakończyło się 19 lutego.
Hasłem spotkania były słowa: „Być dzisiaj uczniem Chrystusa”. Część spotkania poświęcona była Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci, które w Polsce obchodzi 150-ą rocznicę istnienia. W ramach obchodów 150-ej rocznicy powstania Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci już jutro (20 lutego) w Warszawie odbędzie się sesja naukowa. Tematem sympozjum będą m.in. zadania, jakie stoją przed Dziełami Misyjnymi Dzieci.

Więcej…

 

Po prezentacji w minionych dniach, w najważniejszą fazę wchodzą przygotowania do pierwszego Światowego Kongresu Miłosierdzia, który ma się odbyć w Rzymie, w miesiącu kwietniu 2008 r.

Więcej…

 

Przed kościołami w całej Polsce 17 lutego odbywa się kwesta misyjna. Zbiórkę na potrzeby polskich misjonarzy zorganizowało Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Hasłem tegorocznej kwesty są słowa „Dar miłości i nadziei zobowiązuje”.

Więcej…

 

Warszawa: Msza odpustowa w Centrum Formacji Misyjnej

Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przeżywało 14 lutego uroczystości odpustowe. Święci Cyryl i Metody są bowiem patronami ośrodka.

Więcej…

 

Papieska zgoda na przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego s. Łucji.

Więcej…

 

Papieskie Dzieła Misyjne i Sekcja Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizują Sympozjum Misjologiczne nt.
"150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Dzieci - dzieciom misji".

Sympozjum odbędzie się w dniu 20 luty 2008 r. na UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Więcej…

 

„Dar miłości i nadziei zobowiązuje” – pod takim hasłem po raz kolejny w II niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich parafiach zbierane będą do puszek ofiary, które zostaną przekazane polskim misjonarzom pracującym w 96 krajach świata.

Więcej…

 

+ Henryk Hoser SAC

ŚWIĘTY WINCENTY PALLOTTI
Homilia w kościele Świętego Zbawiciela na Fali
21 stycznia 2008 r.

Więcej…

 
Więcej artykułów…